Седница Колегијума директора архива

 

У понедељак, 15. октобра 2012. године у Архиву Војводине, са почетком у 11 часова, одржаће се седница  Колегијума директора архива на територији Аутономне Покрајине Војводине са следећим

 

ДНЕВНИМ РЕДОМ:

 

  1. Анализа заштите архивске грађе и регистратурског материјала у архивима на територији АП Војводине за 2011. годину;

  2. Текућа питања.


    На седницу Колегијума директора су позвани и представници Министарства културе и информисања Републике Србије, Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање Аутономне Покрајине Војводине и представници локалних самоуправа у којима се налазе седишта архива, надлежни за послове културе.