Међународно саветовање архивистаМеђународно саветовање архивиста у Новом Саду 7. и 8. децембра 2006. године, на теме:


Сређивање архивских фондова из области правосуђа
Правци развоја архивистике и архивске службе


У оквиру наведених тема представљена су 34 рада, и то колега из архива у Србији, Републици Српској, Црној Гори, Мађарској, Словенији и Хрватској. Са својим радовима, учешће на Саветовању узели су и представници научних институција - Правног факултета у Новом Саду и Филозофског факултета у Загребу, као и Републичког геодетског завода и приватних предузећа.


На саветовању су представљене и стручне публикације:Архивистикаутеоријиипракси 2 др Азема Кожара имеђународни архивски стандарди ISAD (G) и ISAAR (CPF)- прво издање превода на српски језик, у издању Друштва архивских радника Војводине.