Методологија израде аналитичких инвентара


Саветовање на тему Методологија израде аналитичких инвентара организовано је 28.октобра 2005. године у Архиву Војводине.

Учешће је узело десет излагача из Архива Војводине, Историјског архива града Новог Сада, Панчева, Суботице и Зрењанина.

Истакнути су заједнички проблеми, као и недостаци прописаних правила и Упутства који би уједначили и стандардизовали аналитичке описе. Донети су закључци међу којима је и формирање Комисије за израду Методолошког упутства за израду аналитичких инвентара за архиве у Војводини.