ПРЕДАЈА РАДОВА ЗА ЧАСОПИС "АРХИВСКИ АНАЛИ"

"ПРЕДАЈА РАДОВА ЗА ЧАСОПИС АРХИВСКИ АНАЛИ"

 

Скрећемо пажњу колегама да своје радове за нови број часописа Архивски анали бр. 10 пошаљу редакцији најкасније до 15. септембра 2016.

 

Упутство за писање радова налази се на сајту.