Ускоро нови број Архивских анала (9/2015)

Ускоро нови број Архивских анала (9/2015)

 

После одабира приспелих текстова и њихове рецензије (историографија - проф. др. Слободан Бијелица и арихивистика – Зоран Вељановић, виши архивиста), радни материјал је дат на припрему и штампање које ће бити окончано до краја децембра. Аутори у овом броју су: архивистика: Милован Цветановић и Филип Крчмар; историографија:  Зоран Вељановић и Филип Крчмар; архивска грађа: Дејан Јакшић; библиографија: Зоран Вељановић и Дијана Бореновић; прикази и осврти: Мирослав Јаћимовић, Драгана Ћирјаковић, Југослав Вељковски, Данијела Бранковић, Тамара Петковић, Зоран Вукелић, Љиљана Бубњевић и Александра Каменов.

Дистрибуција овог кровног војвођанског архивистичког часописа почеће почетком 2016. године. Потом следи представљање у архивским установама.

anali

 

АРХИВСКИ АНАЛИ часопис Друштва архивских радника Војводине

год. IX бр. 9/2015

 

 

С А Д Р Ж А Ј

 

 

АРХИВИСТИКА

 

Милован ЦВЕТАНОВИЋ

УГАРСКО КРАЉЕВСКО НАМЕСНИЧКО ВЕЋЕ. Формирање Већа, његова организациона структура, делокруг надлежности – овлашћења и карактеристике пословања (1. део)

 

Дејан ЈАКШИЋ

Фонд СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА ПЕШТАНСКА у Архиву Војводине

 

Филип КРЧМАР

ТИМОТЕЈ ТИМА РАЈИЋ (1885–1961) – ПОВОДОМ 130 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА –

 

ИСТОРИОГРАФИЈА

 

Зоран ВЕЉАНОВИЋ

БОМБАРДОВАЊЕ И РАЗАРАЊЕ СУБОТИЦЕ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

 

Филип КРЧМАР

БАНАТСКИ ФРАНЦУЗИ И НОВА ЛОРЕНА –КОЛОНИЗАЦИЈА, АСИМИЛАЦИЈА, ИСТРАЖИВАЊА–

 

 

БИБЛИОГРАФИЈЕ

 

Зоран ВЕЉАНОВИЋ, Дијана БОРЕНОВИЋ

БИБЛИОГРАФИЈА ЧАСОПИСА ГОДИШЊАК ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ГРАДА НОВОГ САДА. Првих десет година 2004–2014.

 

ПРИКАЗИ И ОСВРТИ

 

Мирослав ЈАЋИМОВИЋ, Драгана ЋИРЈАКОВИЋ

МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА АРХИВ, МЕДИЈИ И КУЛТУРА СЕЋАЊА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ, Архив Војводине, Нови Сад, 29. и 30. октобар 2014.

 

Југослав ВЕЉКОВСКИ

Међународно саветовање Архивска пракса 2015, Тузла 01. и 02.10.2015.

­­­

Данијела БРАНКОВИЋ

САВЕТОВАЊЕ АРХИВСКИХ РАДНИКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Сарајево, 20–22. мај 2015.

 

Тамара ПЕТКОВИЋ

ОСМИ СУБОТИЧКИ АРХИВСКИ ДАН, Суботица, 17. и 18. септембар 2015.

 

Љиљана БУБЊЕВИЋ

Изложба Архива Војводине Војводство Србија и Тамишки Банат (1849–1861) у Мархтренку у Аустрији

 

Зоран ВУКЕЛИЋ

Представљање осмог броја часописа Архивски анали у Зрењанину

 

Александра КОМНЕНОВ

АРХИВСКОМ ГРАЂОМ КРОЗ 20 ВЕК, предавање (и документарни филм) Бомбардовање Суботице 1944. године, Сомбор, 2. oктобар 2015.

 

Зоран ВУКЕЛИЋ

АТТЕNDITE, ГЛАСНИК ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У КИКИНДИ бр. 11, Историјски архив Кикинда, 2014.

 

Зоран ВЕЉАНОВИЋ

ДОБРОВОЉАЧКА КОЛОНИЈА БАЈМОЧКА РАТА НА СЕВЕРУ БАЧКЕ

Ненад Стевовић, Рата црногорска колонија у Војводини

Београд 2013, стр 101