Predaja radova za časopis Arhivski anali

PREDAJA RADOVA ZA ČASOPIS "ARHIVSKI ANALI"

 

Skrećemo pažnju kolegama da svoje radove za novi broj časopisa Arhivski anali br. 9 pošalju redakciji najkasnije do 15. septembra 2015.

Uputstvo za pisanje radova nalazi se na sajtu.