АРХИВСКИ АНАЛИ

Друштво и архиви на територији Војводине су издавачи серијске публикације Архивски анали (ISSN 0354-3072).

У часопису се објављују текстови који обрађују питања из архивистике, историје, филологије, заштите, дигитализације, информационих технологија, као и других питања која су важна за архивску делатност у целини.

 

Издавање часописа је непрофитабилног карактера, и дистрибуира се свим архивима и члановима Друштва као бесплатан примерак. Начин набавке за остале заинтересоване институције и појединце је: поклоном или разменом. Сарадници Архивских анала су из земље и иностранства, а своје текстове и друге прилоге треба да шаљу према Упутству ауторима прилогакоје је сачинила Редакција Анала.

Структура часописа:

 

Архивистика

Историографија

Објављивање архивске грађе

Библиографија

Прикази и осврти

Из рада архивских установа

Из рада ДАРВ

Ин мемориам

 

Састав Редакције:

Главни и одговорни уредник: Југослав Вељковски
Секретар редакције: Зоран Вељановић
Редакција: др Слободан Бјелица, др Горан Васин, Зоран Вељановић, Југослав Вељковски, Владимир Дудић, Илија Јовановић, Филип Крчмар, Нада Лемајић, Тибор Молнар, др Ивана Спасојевић, Бранислав Ћурчић.