Милан Ђуканов добитник признања др Димитрије Кириловић за 2012. годину

Милан Ђуканов је рођен у Шупљаји (Крајишнику), Општина Сечањ, 1934. године у чиновничкој породици.

 

            Вишу српску гимназију похађа и завршава у Зрењанину 1952. године, да би даље образовање наставио на Филозофском факултету Униветзитета у Београду, на групи за историју.

            По завршетку студија зашпошљава се 1959. године у Основној школи у Јаши Томићу, где предаје историју и географију, до новембра 1963. године. На његов предлог, основна школа у Јаша Томићу добила је назив по сликару Стевану Алексићу.                  

             Новембра месеца 1963. године почиње његов рад у Историјском архиву у Зрењанину. За директора Архива постављен је априла 1964. и на тој функцији остаје до краја 1980. године, када је постављен за саветника. Поново је поствљен за директора 1992. радећи на том месту до краја 2000. године.

            Његов стручни рад почиње непосредно по доласку у Историјски архив у Зрењанину, укључен је у рад на писању монографјие Зрењанина (1966), као члан редкације и један од аутора. Као запажени стручни радник на пољу архивистике, биран је у стручна тела архивске службе Војводине, као председник Заједнице архива Војводине, а потом и за члана Архивског већа Србије. За постигнуте резултате у стручнок раду у архивистици, добио је највише звање у струци- архивског саветника (1989). Круна његовог стручног рада је добијање највише награде у архивистици Србије- ,,Златна архива,, из фонда др Александра Арнаутовића, који му је доделио Архив Србије1999. године.

            Током рада, сходно друштвним приликама, у духу времене, био је ангажован на тзв. друштвено политичком раду: био је делегат друштвених делатности Војводине на Конгресу свеза синдиката Југославије1971. биран је за подпредседника Самоуправне интересне заједнице културе САП Војводине, а потом и за подпредсеника Скупштине исте Заједнице. Биран је за члан више комисија у области културе Општине Зрењанин и СИЗ-а културе Војводине.