Нада Борош добитник награде др Димитрије Кириловић за 2012. годину

            Свој први радни дан Нада Борош започела је у Архиву Зрењанин 1.априла 1974. г. као архивист – приправник са завршеним Филозофским факултетом на групи за историју у Новом Саду. Од тада па до данас она је члан колектива овог Архива која је прошла све фазе рада: од приправника до саветника. Од 2001. г. Одлуком Министарства културе Републике Србије именована је за директора Историјског архива Зрењанин. Посао директора обавља и даље.

 

            Радећи углавном на стручним пословима пишући стручне радове и активно учествујући у скоро свим стручним телима Архива, одлуком Комисије за доделу виших звања Архива Србије 2000. г. стекла је звање виши архивист.

            Након девет година, 2009. г. због активности на стручном плану и унапређењу струке уопште, иста Комисија јој додељује звање архивског саветника.

            Њен стручни рад препознали су и у Покрајинском секретаријату за културу, те су је одредили за предавача за предмет Архивистика на Стручном архивистичком испиту за архивске раднике са простора Војводине.

            Као стручни радник Архива, радила је на сређивању и обради архивских фондова и збирки – навешћемо само неке од њих:

 

            - Градско поглаварство Петровград (Зрењанин) 1918-1941.,

            - Префектура полиције за Банат 1941-1944.,

            - Среско синдикално веће Зрењанин 1945-1965.,

            - Срески комитет «Бегеј» Зрењанин 1945-1955.,

            - Срески комитет «Тамиш» Зрењанин 1945-1965.

 

            Након дугогодишњег рада на изради картица аналитичког инвентара, урадила је заједно са колегиницом, Тематски регистар за фонд Градског поглаварства који истраживачи овог великог фонда користе веома интензивно.