БОРO ТРТИЋ

добитник награде Др Димитрије Кириловић  за 2011

 

 

У Историјском архиву Зрењанин, Борo Тртић се запослио 1981. године на радно место архивског манипуланта. Стручни испит је положио 1987. године и од тада ради као архивски помоћник.

            У току тридесетогодишњег радног века у Архиву, радио је на сређивању великог броја фондова различите провенијенције: друштвено-политичких, судских, школских и привредних. Наводимо само неке:

 

Ф. 166 Народни одбор општине Перлез – Перлез, (1944–1963),1944–1963.

Ф. 161 Народни одбор општине Торда – Торда, (1944–1959), 1944–1956.

Ф. 579 Основни суд удруженог рада – Зрењанин, (1975–1991 ), 1975–1991.

Ф. 506 Самоуправна интересна заједница за заштиту деце – Зрењанин, 1976–1986.

Ф. 509 Самоуправна интересна заједница за социјалну заштиту општине – Зрењанин,                1976–1989.

Ф. 502 Самоуправна интересна заједница културе Зрењанин – Зрењанин, 1969–1990.

Ф. 503 Самоуправна интересна заједница за предшколско и основно васпитање и                   образовање и друштвену бригу о деци – Зрењанин, 1974–1990.

Ф. 504 Самоуправна интересна заједница за усмерено средње образовање и васпитање – Зрењанин, 1982–198.9              

Ф. 518 Економска школа „Јован Трајковић“ – Зрењанин, (1895–1977), 1895–1977.

Ф. 650 Д.П. Индустрија трикотаже са п.о. „Младост“ у стечају Нови Бечеј (1969–2001),1969–2001.

Ф. 581 ИМТ – Фабрика отковака д.д. Јаша Томић (1977–2002), 1976–2002

Ф. 644 Угоститељско-трговинско предузеће „Исхрана“ Д.П .Зрењанин (1958–2003), 1959–2002.

 

            Већина фондова које је сређивао су сложене структуре, припадају различитим историјским периодима и за њихово сређивање је било потребно широко знање и вишегодишње искуство. У току сређивања фондова израдио је више историјских белешки.

            Како је свој радни век у Архиву започео као архивски манипулант, врстан је познавалац архивских фондова и збирки, како њихове врсте, структуре, устројства и организације, тако и садржаја грађе у фондовима. Ово знање и искуство било је незаменљиво приликом спроведене ревизије фондова и збирки Архива, за потребе објављивања прве и друге свеске Водича кроз архивску грађу Историјског архива Зрењанин.

            Стручност и свестраност у раду Боре Тртића огледа се и у сређивању архивске грађе и документарног материјала, у поседу њених стваралаца. Наводимо само неке од њих: Скупштина општине Зрењанин, Републичка управа јавних прихода – подручна јединица Зрењанин, Месна канцеларија Чента и Равни Тополац, Пивара Зрењанин, Нафтагас Монтажа, Фабрика уља „Дијамант“ Зрењанин, Фабрика лекова „Југоремедија“, Земљорадничка задруга „Зеленгора“ Сутјеска и „Вељко Лукић-Курјак“ Лукићево, и многи други.

 

Своје богато и свестрано радно искуство и стечено знање несебично дели и преноси, посебно млађим колегама, а такође је увек отворен и спреман за сарадњу и помоћ свим корисницима архивске грађе.

            Својим досадашњим деценијским радом, оствареним резултатима, свестраношћу и ангажовањем, Борo Тртић је јасно показао, како се посао архивског помоћника обавља на начин, да често прелази границе дефинисане описом радног места.