Мр Средоје Лалић

добитник признања Др Димитрије Кириловић за 2010.

 

 

 

            Средоје Лалић је цео свој досадашњи радни век посветио развоју архивске делатности и струке у Војводини и бившој Југославији. Градећи од темеља, кроз рад Архивског већа, поставио је основе архивске теорије и делатности кроз бројнa упутствa и препорукe, на којима архивски посленици и данас заснивају свој рад.

            Током деценије рада, био је помоћник директора, директор и руководилац матичне службе у Архиву Војводине, дајући велики допринос организовању стручних скупова и доношењу норматива који су допринели уједначавању рада архивске службе у Војводине.

            Као архивиста који је имао визију развоја архивске делатности, био је један од покретача пројекта и главни и одговорни уредник и данас капиталне едиције Архивски фондови и збирке у СФРЈ, као и водича кроз фондове и збирке архива у Војводини. Разумевајући потребу да се научна и архивска јавност упозна са архивском грађом значајном за историјски развој Војводине, Средоје Лалић је дао велики допринос истраживању и презентовању богатства грађе коју баштине архиви Мађарске, Румуније, Совјетског Савеза и Чехословачке, а која се односи на прошлост наше Покрајине. Надасве богатом библиографијом, Средоје Лалић је допринео унапређењу архивске струке и приближио јавности и корисницима, ризницу архивске грађе Србије и бивше Југославије.

            Са научног и културног становишта, вредне су помена бројне монографије, чланци, расправе и прикази Средоја Лалића, од којих издвајамо најважније: Архиви и архивска служба Војводине (коаутор), Нови Сад, 1962, Информативна средства архива и основни правци развоја архивског информативног система у САП Војводини, Сремски Карловци, 1977, Архивска служба у САП Војводини 1944–1975, Сремски Карловци, 1984, Извештаји о истраживачком раду у архивима НР Мађарске, Извештаји о истраживачком раду у иностранству; св. 1, Сремски Карловци, 1970, Архивска грађа о нашој земљи у архивима и другим установама СССР, Извештаји о истраживачком раду у иностранству, св. 5, Сремски Карловци, 1972, Црквена грађа у Војводини: водич 3, Ада–Дужине, Научно-обавештајна средства о архивској грађи у архивима Војводине, Сремски Карловци, 1970. (заједно са Велимиром Михајловићем).

            Средоје Лалић је био главни и одговорни уредник многих значајних архивских издања, од којих издвајамо: 25 (двадесет пет) година Стеријиног позорја 1956–1981, Нови Сад, 1981, Сеоба Срба у Руско царство половином XVIII века, Зборник радова са Међународног научног скупа у Новом Саду, 7–9. маја, Нови Сад, 2003. и многи други.

            Средоје Лалић и данас живи за архивистику, дајући својим радом пример новим покољењима архивиста. Свима који су га познавали или имали срећу да раде са њим, оплеменио је животе несебично делећи своје богато знање и искуство.