Извештај о учествовању на Међународном саветовању "Архивска пракса 2009"

Предмет: Извештај о учествовању на Међународном саветовању "Архивска пракса 2009" од 8–8. октобра 2009. године у организацији Архива Тузланског кантона и Друштва архивских запосленика Тузланског кантона.

 

            Друштво архивских радника Војводине добила је позив Архива Тузланског кантона да председник Друштва присуствује Међународном саветовању "Архивска пракса 2009" од 8–9. октобра 2009. године. Пошто Друштво архивских радника Војводине, услед опште економске ситуације, није имало довољно материјалних средстава за одлазак његових представника у иностранство, директор Архива Војводине је одобрио део средстава Архива Војводине за финансирање одласка председника ДАРВ-а Љубице Будаћ у Тузлу, како због материјалне ситуације не би дошло до дисконтинуитета у међународној сарадњи нашег Друштва са архивистичким друштвима у окружењу. Трошкове транспорта сносило је Друштво архивских радника Војводине. У Тузли је био обезбеђен бесплатан смештај и исхрана. Делегација из Војводине допутовала је у Тузлу 7. октобра у поподневним часовима, док је увече за чланове страних делегација организован свечани дочек и вечера у Хотелу "Тузла".

            Саветовању су, поред Љубице Будаћ, од учесника из Србије присуствовали: Иштван Фодор, директор ИА Сента, Стеван Мачковић, директор ИА Суботица, Југослав Вељковски, ИА Нови Сад и Жељко Марковић, ИА Ужице.

Првог дана саветовања, 8. 10. 2009, обрађивале су се теме:

I    Валоризација регистратурне и архивске грађе

II Заштита и коришћење архивске и регистратурне грађе.

 

Другог дана саветовања, 9. 10. 2009, обрађивала се тема:

III Актуелна питања архивске теорије и праксе.

            Први дан саветовање је почео у четвртак 8. октобра 2009. у 9 часова у Кристалној дворани Хотела "Тузла", уз присуство великог броја представника архивиста из БИХ, Хрватске, Србије, Словеније, Македоније, Црне Горе, Мађарске и Косова. Након уводног свечаног дела, формирано је Радно председништво и започео је први радни дан скупа.

На прву тему излагачи су били:

            -Др Владимир Жумер, Архив Републике Словеније, Валоризација архивске грађе у Словенији,

            -Др Изет Шаботић, Архив Тузланског кантона, Неки аспекти валоризације архивске грађе у Босни и Херцеговини,

            -Љерка Шимунић, Државни архив у Осијеку, Вредновање и категоризација стваратеља архивског и регистратурског градива на подручју Државног архива у Осијеку,

            -Крешимир Ибрашиновић, Државни архив у Славонском Броду, Приједлог гранског пописа локалне (регионалне) самоуправе,

            -Нермана Хоџић, Архив Тузланског кантона, Значај категоризације и вредновања архивске грађе,

            -Мр Нада Чибеј, Покрајински архив Копер, Валоризација е-градива

            -Омер Зулић, Архив Тузланског кантона, Карактериситке вредновања регистратурне грађе настале посредовањем у промету вриједносним папирима,

            -Жарко Штрумбл, Архив Републике Словеније, Рокови чувања документарне грађе,

            Селма Исић, Архив Тузланског кантона, Утјецај вредновања архивске грађе на процес обраде и сређивања,

            -Бранко Антељ, Архив РС-Подручна јединица у Требињу, Процес издвајања безвриједног регистратурског материјала као услов заштите архивске грађе у настајању.

На другу тему излагачи су били:

            -Влатка Лемић, Хрватски државни архив, Хрватски архиви и транзиција,

            -Јован П. Поповић, Београд, Сарадња архива и органа управе у циљу заштите и коришћења архивске грађе од јавног значаја,

            -Муртез Зогу, Државни архив Косова, Заштита архивске грађе у настајању у Републици Косово,

            -Жељко Марковић, Историјски архив Ужице, Нека основна питања кадровке и техничке оспособљености службе заштите архивске грађе и регистратурског материјала подручних Архива у Републици Србији,

            Силвија Бабић, Хрватски државни архив, "Матра"-пројект низоземске владе у Хрватској-сегмент архивске службе,

            Мр. Гашпер Шмид, Архив Републике Словеније, Физичка заштита документарне и архивске грађе,

            Јока Филиповић, УКЦ Тузла, Значај сређености регистратурне грађе ЈЗУ УКЦ Тузла за успјешно пословање,

            -Мирјана Гулић, Загреб, Стваратељи и проблематика обликовања фондова правосуђа у раздобљу од 1945. до 1970. године,

            Диана Салихбеговић, Ваида Шкандро, Опћина Стари град Сарајево, Архивирање предмета примјеном савремених технолошких метода,

            По окончању радног дела првог дана саветовања, организатори саветовања су организовали посету културним знаменитостима Тузле. На главном градском тргу присутнима је уприличен и културно-уметнички програм у извођењу градског КУД-а. Увече је организовано "другарско вече".

Други дан саветовања почео је 9. октобра 2009. у Кристалној дворани Хотела "Тузла" у 9 часова. На трећу тему излагачи су били:

            Владимир Дробњак, Покрајински архив Копер, Архивски регионални информациони систем (ARIS),

            Ивана Пргин, Државни архив, Загреб, Нови међународни архивистички стандарди описа ( ISDF и ISDIAH ),

            Др. Мирослав Новак, Покрајински архив Марибор, Стандарди за обликовање и пријенос податковних структура у архивској теорији и пракси,

            Југослав Вељковски, Историјски архив града Новог Сада, Дигитализација архивске грађе ван архива,

            Мр. Мирјана Маринковић-Лепић, Веб сајт као средство представљања архива у јавности,

            Исмета Џигал Берковац, Армен Куквић, дипл.ел.инг., ЈУ Хисторијски архив Сарајево, Редизајн веб странице ЈУ Хисторијски архив Сарајево,

            Хусеин Хаџић, Архив УСК-а Бихаћ, Систем управљања предметима-ЦСМ у правосуђу и њихово архивирање и чување,

            -Хабибе Хасани, Дражвни архив Косово, Заштита и конзервација архивске грађе на Косову,

            Др. Азем Кожар, Филозофски факултет у Тузли, Научна димензија архивске дјелатности Босне и Херцеговине

            -Матко Рако, Државни архив Загреб, Улога и важност допунских извора при обради архивског градива фондова господарства,

            -Нина Гостенчник, Покрајински архив Марибор, Проблематика уставности архивских складишта у Покрајинском архиву Марибор,

            -Стеван Мачковић, Историјски архив Суботица, О структури и профилу корисника архивске грађе у Историјском архиву Суботица (2005–2008),

            Хатиџа Фетахагић, Архив Тузланског кантона, Ефекти сарадње Тузланског кантона са образовним установама,

            -Санета Адровић, др. Азем Кожар, Значај изучавања хисторијата институција Босне и Херцеговине,

            -Алмира Алибашић, Хисторијски архив Сарајево, Архивски фондови Хисторијског архива Сарајево као национални споменик Босне и Херцеговине,

            -Адмир Незировић, Хисторијски архив Сарајево, Карте, мапе и планови Сарајева у Хисторијском архиву Сарајево

            -Есаф Левић, Архив Тузланског кантона, Културно–издавачка дјелатност Архива Тузланског кантона.

Након што су изложене све теме уследили су закључци и званично затварање скупа. Архив Тузланског кантона и Друштво архивских запосленика Тузланског кантона били су одлични домаћини, како саветовања, тако и члановима страних делегација, чији су представници добили једнак третман и пажњу.

Нови Сад, 26. 10. 2009. година 

Извештај саставила

Љубица Будаћ