МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА


2009. година 


1. Шопрон, Мађарска, 16-19. август 2009.
Путујући састанак мађарских архивиста

2. Тузла, Босна и Херцеговина, 8-9. октобар 2009.
Међународно саветовање "Архивска пракса 09"


2008. година


1.Залаегерсег, Мађарска, 26-28. август 2008.
Конгрес друштва мађарских архивиста

2.Тузла, Босна и Херцеговина, 9-10. октобар 2008.
21. Саветовање  "Архивска пракса 08"

3.Трогир, Хрватска, 14-17. октобра 2008.
43 Саветовање Хрватског архивистичког друштва, тема: "Занимање-архивист"

4. Љубљана, Словенија, 3-14. новембра 2008.
Стручни конгрес о конзервацији књига и књижног повеза

5. Трст, Италија, 15-22. новембар 2008.
Јесења архивиситчка школа

6. Веспрем, Мађарска, 24-28. новембар 2008.
Размена искуства архивиста из Војводине и Јужне Словачке са архивистима жупанијског архива у Весприму


2007. година


1. Нови Сад , Архив Војводине, 25. април 2007.
Радионица, тема: "Дигитализација и организација дигиталних архива", Филозофски факултет Свеучилишта у Загребу, доц. др сц Хрвоје Станић и мр сц. Горан Злоди.

2. Њиређхази, Мађарска, 23-25. август 2007.
Радни конгрес мађарских архивиста

3. Велење, Словенија, 10-12. октобар 2007.
Међународно саветовање, тема: "Архивски депои"

4.Трст, Италија, 13-25. октобар. 2007.
Јесења архивистичка школа

5.Тузла, Босна и Херцеговина, 17-19. октобар 2007.
20. Међународно саветовање "Архивска пракса 07"

6. Сента, Србија, 20-23. новембар 2007.
Радионица, тема: "Сређивање фондова насталих до 1918. године"


2006. година 


1. Варшава, Пољска, 17-20. мај 2006.
7. Европска конференција архива "Архивист професија будућности у Европи"

2. Весприм, Мађарска, 27-30. август 2006.
Јубиларни путујући састанак Друштва мађарских архивиста 
-Фодор Иштван, председник ДАРВ-а одржао је предавање о архивима у Војводини 
-Започети разговори о сарадњи са представницима румунских и словачких архива 
-Потписан је Уговор о сарадњи ДАРВ-а и Друштва мађарских архивиста

3. Нови Сад, Архив Војводине, 14. септембра 2006.
Потписан уговор о сарадњи са архивима у окружењу

4. Карловац, Хрватска, 10-13. октобар 2006.
Саветовање хрватског архивистичког друштва

5. Сарајево, Босна и Херцеговина, 2-4. новембра 2006.
Први конгрес босанских архивиста

6. Нови Сад, Архив Војводине и Друштво архивских радникаВојводине, 7-8. децембар 2006.
Међународно саветовање архивиста, теме: „Сређивање архивских фондова из области правосуђа“ и "Правци развоја архивиситке и архивске службе"

7. Загреб, Хрватска, 21. децембар 2006.
Филозофски факултет Свеучилишта у Загребу, тема: "Дигитализација и организација дигиталних архива"


2005. година 


1. Егер, Мађарска, 22-24. август 2005.
Путујући конгрес мађарских архивиста

2. Сента, ИА Сента, 29. септембра 2005.
Изложба архивских докумената "Архиви у Војводини и Архиви Републике Мађарске"


2004. година 


1. Беч, Аустрија, 23-28.август 2004. 
15. Међународни конгрес о архивима