Радионица Друштва архивских радника Војводине

Кикинда, 13. мај 2011.

            Под покровитељством Друштва архивских радника Војводине, у организацији Историјског архива Кикинда и Историјског архива Панчево - 13. маја, у просторијама Центра за стручно усавршавање у Кикинди, уприличена је стручна радионица под називом:

 

Израда јединствене Листе категорија архивске грађе и регистратурског материјала са роковима чувања која се примењује у Основним школама.

 01

            На радионици су колеге биле фокусиране на предлог Листе која би требало да се примењује у Основним школама на подручју Војводине . Ради свеобухватнијег сагледавања проблема са којима се сусрећу запослени у школама, на радионици су били присутни  секретари школа, правници, те административни радници задужени за архиву. На скупу су дате сугестије и предлози, које су на неки начин, путоказ како да у наредном периоду израдимо и унифицирани предлог Листе категорија арх. грађе и регистратурског материјала са роковима чувања која ће се примењивати у средњим школама и Гимназијама.

02

            На радионици је сачињен  предлог Листе категорија архивске грађе и регистратурског материјала са роковима чувања, која ће се примењивати у основним школама на подручју Војовдине и с Листом су се сагласили представници присутних спољних служби:

03