Проблеми сређивања и коришћења архивских фондова чија је грађа настала до 1918. године у архивима у Војводини

Историјски архив у Панчеву, 12. мај 2010. година

            Друштво архивских радника Војводине је као једну од програмских активности за 2010. годину, усвојило одржавање стручне Радионице на тему: Проблеми сређивања и коришћења архивских фондова чија је грађа настала до 1918. године у архивима у Војводини.

Радионица је одржана у Историском архиву у Панчеву 12. маја 2010. године уз присуство великог броја колега из свих архива у Војводини. У току Радионице, презентовани су стручни радови:

Мр Дејан Јакшић, Архив Војводине

Ревизија, додатно сређивање и обрада старије архивске грађе

Јован Валрабенштајн

Практична искуства у изради аналитичких инвентара у односу на степен сређености и сачуваности архивске грађе

Елза Хеш

Пример сређивања старије архивске грађе фонда из Историјског архива у  Панчеву

Верица Филиповић, Архив Србије

Обрада архивске грађе и израда сумарног и аналитичког инвентара у односу на степен сређености и сачуваности архивске грађе

            Учесници су у целодневном заједничком раду дефинисали најчешће проблеме, разменили искуства у сређивању ове врсте грађе и преиспитали старе нормативе за њено сређивање и обраду. На Радионици је предложено да се оформи стручни тим који ће радити на изради Приручника терминолошког речника за обраду и сређивање старије архивске грађе, у саставу: уредник Зоран Стевановић (Архив Војводине), чланови редакције: Дејан Јакшић (АРхив Војводине), Сара Самарџић (ИА Нови Сад), Каролина Кнежевић (ИА Бела Црква), Розалија Нађ (ИА Панчево), Зорица Мандић (ИА Суботица).

Захваљујемо се директору и колегама Историјског архива у Панчеву на одличној организацији Радионице и срдачном дочеку!

alt

alt

alt