Дигитализација и организација дигиталних архива

У сарадњи са Одсеком за информацијске знаности Филозофског факултета Свеучилишта у Загребу, у Архиву Војводине је одржана радионица на тему

- Дигитализација и организација дигиталних архива. Водитељи радионице су били др Хрвоје Станчић, доцент, и мр Горан Злоди, асистент на Одсеку за информацијске знаности Филозофског факултета у Загребу.


НОВИ САД, АРХИВ ВОЈВОДИНЕ, 25. април 2007.