“Сређивање фондова насталих до 1918. године“

Друштво архивских радника Војводине и Друштво мађарских архивиста су на годишњем конгресу ДМА у Весприму, августу 2006, потписали су Уговор о сарадњи. У склопу те сарадње у Сенти је од 20. до 23. новембра 2007. године одржан семинар са практичним радом на сређивању фондова насталих до 1918. године.

Предавачи су били: Ласло Др. Сеги, председник Друштва мађарских архивиста који је представио мађарску архивску мрежу; Виктор Др. Харасти заменик генералног директора Архива Будимпешта; др Клара Дока (Државни архив Мађараске) говорила је о канцеларијском пословању грађанског друштва у периоду 1850 - 1918; Ержебет Апро (Архив жупаније Бач-Кишкун), заменик директора Архива у Кечкемету, представила је помагало/упутство за сређивање грађе регионалних и локалних самоуправа; Шандора Нађа говорио је на тему: Изградња базе података из грађе правосудних органа; Шандор Нађ (Архив Будимпеште) говорио је о судству и њиховом канцеларијском пословању за време дуализма (1872 - 1918) са посебним освртом на ниже судове.

На крају, Тибор Молнар, архивист сенћанског архива одржао је своје предавање о Сенћанском краљевском среском суду. Трећег и четвртог дана учесници радионице из Зрењанина, Панчева, Новог Сада, Суботице и Сенте имали су вежбе практичан рад на сређивању грађе фондова Ф. 40 Општина Хоргош и Ф. 003 Сента град са уређеним сенатом. Рад се одвијао у две групе под руководством предавача.


СЕНТА, СРБИЈА, 20-23. новембар 2007.