САВЕТОВАЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ДРУШТВА 
АРХИВСКИХ РАДНИКА ВОЈВОДИНЕ

 

2009.

На иницијативу Друштва архивских радника Војводине и Архива Војводине, у Новом Саду је 17 - 18. децембра 2009. године организовано друго саветовње архивских радника Војводине које је имало међународни карактер, од обнављања рада Друштва 2004. године.

Теме саветовања су биле:
- Историјска белешка између помоћног информативног средства и научноистраживачког рада; 
- Електронски архиви - питања и изазови
Саветовање је отворила Маја Седларевић, подпредседница Скупштине Аутономне Покрајине Војводине. Саветовање је пратио и Милан Мицић, помоћник Покрајинског секретара за културно наслеђе и јавне збирке.

Скупу су на позив ДАРВ-а присуствовали председници друштва архивиста Србије, Мађарске, Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, Друштва архивских запосленика Тузланског кантона и директор Државног архива Црне Горе.

Током два дана Саветовања, радове је излагало укупно 28 учесника. У вези са првом темом било је 15 излагача из архива у Војводини,  Архива Југославије, Историјског архива Ужица, Архива Тузланског кантона, Архива Бач-Кишкун жупаније у Кечкемету.

Другог дана Саветовања поред ученика из Војводине, радове су излагале и колеге из Историјског архива Београда, Хрватског Државног архива, Архива главног Града Будимпеште, Покрајинског архива Копер.

Поред наведених, учесници саветовања су били излагачи по позиву, и то: проф. др Владан  Гавриловић и мр Тибор Пал, Филофофски факултет, Одсек за историју у Новом Саду; Азем Кожар, Филозофски факултет Тузла; Младен Вујовић, Музеј Николе Тесле; мр Мирјана Брковић, Универзитет у Новом Саду, Централна библиотека; Милан Парошки, Влада АП Војводине; доц. др Петер Павел Класинц, Међународни институт за архивске науке Трст/Марибор и Јован Поповић, правник и публициста.

2006. година

Међународно саветовање архивиста у Новом Саду 7. и 8. децембра 2006. године, на теме:


Сређивање архивских фондова из области правосуђа
Правци развоја архивистике и архивске службе


У оквиру наведених тема представљена су 34 рада, и то колега из архива у Србији, Републици Српској, Црној Гори, Мађарској, Словенији и Хрватској. Са својим радовима, учешће на Саветовању узели су и представници научних институција - Правног факултета у Новом Саду и Филозофског факултета у Загребу, као и Републичког геодетског завода и приватних предузећа.


На саветовању су представљене и стручне публикације:Архивистикаутеоријиипракси 2 др Азема Кожара имеђународни архивски стандарди ISAD (G) и ISAAR (CPF)- прво издање превода на српски језик, у издању Друштва архивских радника Војводине.

2005. година

Саветовање на тему Методологија израде аналитичкихинвентара организовано је 28.октобра 2005. године у Архиву Војводине.

Учешће је узело десет излагача из Архива Војводине, Историјског архива града Новог Сада, Панчева, Суботице и Зрењанина. Истакнути су заједнички проблеми, као и недостаци прописаних правила и Упутства који би уједначили и стандардизовали аналитичке описе. Донети су закључци међу којима је и формирање Комисије за израду Методолошког упутства за израду аналитичких инвентара за архиве у Војводини.