Водич кроз архивску грађу Историјског архива Суботице одобрен за штампу


Четвртог децембра 2015. године одржан је састанак републичке Редакције Водича кроз архивску грађу Србије, уз присуство 11 чланова (од 15). У просторијама Архива Србије (ул. Карнегијева 2) председавао је архивски саветник Радомир Ристић, председник редакције.

На састанку је, између осталог, разматрана радна верзија текста друге свеске Водича кроз архивску грађу Историјског архива Суботице.

Сходно својим законским овлашћењима, редакција је једногласно одобрила за штампу другу свеску суботичког Водича, који ће носити број 18/2, уз похвалу за уложени труд као и стручност у описима фондова збирки.

Састанак редакције