Седница Председништва

Друштва архивских радника Војводине у Сомбору

29. јануар 2010.

 

Председништво Друштва архивских радника Војводине одржало је своју четврту седницу у Историјском архиву Сомбор 29. јануара 2010. године.

 

Дневни ред:

 

1. Усвајање Записника са треће седнице Председништва Друштва

2. Извештај о раду Друштва за 2009. годину

3. Програм рада Друштва за 2010. годину

4. Избор чланова Комисије за доделу награде Др Димитрије Кириловић

5. Стручни надзор Архива Војводине и наложене мере ДАРВ-у као регистратури

6. Разно

 

Одлуке:

 

-Једногласно усвојен извештај о раду Друштва за 2009. годину

-Једногласно усвојен програм рада Друштва за 2010. годину

-За чланове Комисије за доделу награде Др Димитрије Кириловић изабрани:

Нада Борош, Историјски архив Зрењанин, Тања Стеванчев, Историјски архив Сомбор

Миливој Спасојевић, Историјски архив Срема, Сремска Митровица, Љиљана Дожић, Архив

Војводине. Председник Друштва је члан Комисије по функцији

 

-Изабран члан председништва Младен Петровић да обави послове везане за

наложене мере ДАРВ-у као регистратури

 

Захваљујемо се директору и колегама Историјског архива Сомбор на указаном гостопримству у лепом дочеку!