Седница Председништва Друштва архивских радника Војводине у Кикинди

Кикинда, 3. јуни 2010.

 

Председништво Друштва архивских радника Војводине одржало је своју 5. седницу у Историјском архиву Кикинда 3. јуна 2010. године

Дневни ред:

1. Извештај о раду Комисије за доделу награде и признања Др Димитрије

    Кириловић и доношење одлуке о предложеним кандидатима за добијање награде

    и признања;

2. Извештај о раду Радионице у Панчеву одржаној 12. маја 2010. године;

3. Усвајање предлога о избору Комисије за израду Приручника терминолошког

    речника за обраду и сређивање старије архивске грађе;

4. Усвајање завршног рачуна за 2009. годину;

5. Обавештење и договор о организацији доделе награде и признања Др Димитрије

    Кириловић;

6. Разно

Одлуке:

 

- Једногласно је усвојен предлог Комисије за доделу награде и признања Др Димитрије Кириловић о добитницима награде и признања. Председништво ДАРВ-а је донело Одлуку да додели награду Др Димитрије Кириловић: Стевану Рајчевићу (Архив Војводине) и Маринку Белошу (Историјски архив Кикинда) и признање Др Димитрије Кириловић: Мр Средоју Лалићу (Архив Војводине) и Милораду Бешлину (Историјски архив Града Новог Сада).

-Председништво је оценило да је стручна Радионица на тему: Проблеми сређивања и коришћења архивских фондова чија је грађа настала до 1918. године у архивима у Војводини, која је одржана 12. маја 2010. године у Историјском архиву у Панчеву, била изузетно добро посећена и стручно успешна. Учесници су у целодневном заједничком раду дефинисали најчешће проблеме, разменили искуства у сређивању ове врсте грађе и преиспитали старе нормативе за њено сређивање и обраду.

-Донета је Одлука о установљењу Комисије за израду Приручника терминолошког речника за обраду и сређивање старије архивске грађе, у саставу: уредник Зоран Стевановић (Архив Војводине), чланови редакције: Дејан Јакшић (АРхив Војводине), Сара Самарџић (ИА Нови Сад), Каролина Кнежевић (ИА Бела Црква), Розалија Нађ (ИА Панчево), Зорица Мандић (ИА Суботица).

- Једногласно је усвојен је завршни рачун ДАРВ-а за 2009. годину

-Договорено је да се Свечана скупштина Друштва, на којој ће бити додела награде и признања Др Димитрије  Кириловић, одржи 24. јуна 2010. године у 12 00 у Архиву Војводине у Новом Саду.

Захваљујемо се директору и колегама Историјског архива Кикинда на указаном гостопримству и срдачном дочеку!