Водич кроз архивску грађу Историјског архива Суботице одобрен за штампу


Четвртог децембра 2015. године одржан је састанак републичке Редакције Водича кроз архивску грађу Србије, уз присуство 11 чланова (од 15). У просторијама Архива Србије (ул. Карнегијева 2) председавао је архивски саветник Радомир Ристић, председник редакције.

На састанку је, између осталог, разматрана радна верзија текста друге свеске Водича кроз архивску грађу Историјског архива Суботице.

Сходно својим законским овлашћењима, редакција је једногласно одобрила за штампу другу свеску суботичког Водича, који ће носити број 18/2, уз похвалу за уложени труд као и стручност у описима фондова збирки.

Састанак редакције

 

Седница Председништва

Друштва архивских радника Војводине у Сомбору

29. јануар 2010.

 

Опширније...

 

 

Седница Председништва Друштва архивских радника Војводине у Кикинди

Кикинда, 3. јуни 2010.

 

Председништво Друштва архивских радника Војводине одржало је своју 5. седницу у Историјском архиву Кикинда 3. јуна 2010. године

Дневни ред:

1. Извештај о раду Комисије за доделу награде и признања Др Димитрије

    Кириловић и доношење одлуке о предложеним кандидатима за добијање награде

    и признања;

Опширније...