СКУПШТИНАДРУШТВА АРХИВСКИХ РАДНИКА ВОЈВОДИНЕ

Нови Сад, 25. фебруар 2011.

 

            Трећа редовна Скупшрина Друштва архивских радника Војводине у новом сазиву одржана је 25. фебруара 2011. године у Новом Саду, са следећим дневним редом:

  1. Извештај о раду Друштва за 2010. годину
  2. Предлог Програма рада Друштва за 2011. годину
  3. Промоција Међународног стандарда за описивање установа које чувају архивску грађу – ISDIAH

Промоција ИСДИАХ-а: Владимир Иванишевић, преводилац

Промоција ИСДИАХ-а: Љиљана Дожић, стручни редактор

 

Одлуке Скупштине:

- Усвојен је Извештај о раду Друштва за 2010. годину

- Усвојен је Програм рада Друштва за 2011. годину

 

            На крају радног дела Скупштине реализована је промоција Међународног стандарда за описивање установа које чувају архивску грађу – ISDIAH . О Стандарду су говорили: Љиљана Дожић, стручни редактор и Владимир Иванишевић, преводилац .

 

alt

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРУШТВА АРХИВСКИХ РАДНИКА ВОЈВОДИНЕ ЗА 2010. ГОДИНУ