СКУПШТИНА АРХИВСКИХ РАДНИКА ВОЈВОДИНЕ

Нови Сад
11. децембар 2009.

Друга Скупштина Друштва архивских радника Војводине у новом сазиву одржана је 11. децембра 2009. у Новом Саду, са следећим дневним редом

 

  1. Предлог Статута Друштва архивских радника Војводине
  2. Усаглашавање са Законом о удружењима
  3. Предлог Програма рада за 2010. годину
  4. Предлог Одлуке о додели награде Др Димитрије Кириловић
  5. Разно

Одлуке Скупштине

- Милена Поповић Субић је упознала присутне са изменама и допунама Статута које су извршене како би са усагласио са Законом о удружењима. После краће расправе предлог је дат на гласање и Статут је једногласно усвојен

- Скупштина је после краће расправе једногласно усвојила Програм рада Друштва за 2010. годину, израђен на основу предлога актива архива у Војводини

- Скупштина је једногласно  усвојила Одлуку Председништва Друштва архивских радника Војводине о додели награде Др Димитрије Кириловић

- Члановима Скупштине је презентована радна верзија сајта Друштва архивских радника Војводине