СКУПШТИНАДРУШТВА АРХИВСКИХ РАДНИКА ВОЈВОДИНЕ

Нови Сад, 25. фебруар 2011.

 

            Трећа редовна Скупшрина Друштва архивских радника Војводине у новом сазиву одржана је 25. фебруара 2011. године у Новом Саду, са следећим дневним редом:

  1. Извештај о раду Друштва за 2010. годину
  2. Предлог Програма рада Друштва за 2011. годину
  3. Промоција Међународног стандарда за описивање установа које чувају архивску грађу – ISDIAH

Опширније...

 

 

СКУПШТИНА АРХИВСКИХ РАДНИКА ВОЈВОДИНЕ

Нови Сад
11. децембар 2009.

Друга Скупштина Друштва архивских радника Војводине у новом сазиву одржана је 11. децембра 2009. у Новом Саду, са следећим дневним редом

 

  1. Предлог Статута Друштва архивских радника Војводине
  2. Усаглашавање са Законом о удружењима
  3. Предлог Програма рада за 2010. годину
  4. Предлог Одлуке о додели награде Др Димитрије Кириловић
  5. Разно

Опширније...

 

Извештај о раду Друштва архивских радника Војводине за период

28. 12. 2004. до 31. 12. 2008.

Скупштина

            Након дужег периода обновљен је рад ДАРВ-а. Изборна скупштина је одржана 28. 12. 2004. када је усвојен Статут, изабрано Председништво, усвојен Програм рада, а за техничке послове у вези са регистрацијом Друштва била је задужена Милена Поповић-Субић.

Опширније...