Владимир Иванишевић

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ДРУШТВА АРХИВСКИХ РАДНИКА ВОЈВОДИНЕ
ЗА ПЕРИОД 2009–2012.

СТРУЧНИ СКУПОВИ


Међународно архивско саветовање

„Архивска теорија и пракса – да ли је будућност стигла“

Друштво архивских радника Војводине је у сарадњи са Архивом Војводине и Историјским архивом Града Новог Сада, а под покровитељством Министарства културе и информисања организовало Међународно архивско саветовање „Архивска теорија и пракса – да ли је будућност стигла“ које је одржано 6. и 7. децембра 2012, на Андревљу (Фрушка гора).

Теме овог саветовања су биле:

1. Заштита архивске грађе у настајању – изазови XXI века (са аспекта електронског пословања);

1.1. Електронско канцеларијско пословање;

1.2. Доступност архивске грађе у светлу нових технологија;

1.3. Архиви и заштита података;

2. Дигитализација или микрофилмовање?

2.1. Архиви и архивска грађа на Wеб-у;

Саветовање је отворио Стеван Рајчевић, директор Архива Војводине. Саветовању су на позив Друштва присуствовали представници Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање, Министарства правде и државне управе, Међународног института за архивске науке Трст/Марибор, Архивског друштва Словеније, Удружења мађарских архивиста, Хрватског архивистичког друштва и Архивистичког удружења Босне и Херцеговине. Током два дана на Саветовању је излагало укупно 46 колега учесника. У вези са првом темом било је 20 излагача из архива у Војводини, Историјског архива Ужице, Хрватског државног архива, Архива главног Града Будимпеште, Архива Тузланског кантона, Удружења мађарских архивиста, Међународног института за архивске науке Трст/Марибор, Управе за заједничке послове покрајинских органа Аутономне Покрајине Војводине, предузећа Смарт д.о.о., предузећа Леви9 Балкан д.о.о., Института за стандардизацију Србије. Другог дана Саветовања разматрана је друга тема, а своја излагања изнело је 16 колега из Архива Војводине, Архива Србије, Архива Југославије, Историјског архива Зајечар, Историјског архива Пожаревац, Војног архива Србије, Покрајинског архива Марибор и Архива Тузланског кантона.

Према мишљењу учесника, гостију, архивиста из земље и иностранства, Саветовање је у потпуности остварило постављене стручне циљеве.   

 

Међународна конференција/округли сто архивиста – архиви у медијима

   Друштво архивских радника Војводине и Архив Војводине, су били домаћин Међународне конференције – округли сто архивиста на тему Архиви у медијима, која је одржана 16. и 17. маја 2013, у Новом Саду, под покровитељством Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање, у згради Скупштине АП Војводине. Организатори ове конференцијe су били: Архивистичко удружење/удруга Босне и Херцеговине, Хрватско архивистичко друштво, Архивско друштво Словеније, као и ДАРВ и Архив Војводине.

Конференцију је отворио господин Славиша Грујић, потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за културу и јавно информисање, а уводно предавање је одржао господин Бранимир Андрић, директор Архива Војводине. На овом дводневном скупу је било 15 излагача-предавача по позиву организатора и то из Архива Војводине, Хрватског државног архива, Архива Републике Словеније, Архива Тузланског кантона, Историјског архива Љубљана, РТВ Војводине, Листа Зрењанин, Радио Суботице, Телевизије Сарајево, Института за квалитету и развој људских потенцијала, Модерна времена инфо – портала за културу, Неуроагенције Порторож и Географског института САНУ „Јован Цвијић“.

После завршетка излагања, др Владимир Баровић, професор на Одсеку за медијске студије Филозофског факултета у Новом Саду, водио је радионицу на тему како представити архив јавности.

 

Промоција Приручног вишејезичног речника за архивисте

У Архиву Војводине је 15. октобра 2012. године представљен

Приручни вишејезични речник за архивисте – Речник за обраду старе архивске грађе на латинском, немачком и мађарском језику, која се чува у архивима у АП Војводини, који су приредили: Зоран Стевановић, мр Дејан Јакшић, Сара Самарџић, Розалија Нађ и Зорица Мандић. О књизи су говорили: Зоран Стевановић, архивиста, уредник и коаутор Речника, Милан Мицић, помоћник покрајинског секретара за културу и јавно информисање, мр Дејан Јакшић, виши архивиста, коаутор Речника, Весна Башић, виши архивиста, лектор Речника и Јован Валрабенштајн, виши архивиста, рецензент Речника. Уз пратећу видео презентацију говорило се о историјском и језичком аспекту старе архивске грађе, из које је прикупљен лексички материјал за Речник, као и о начину припреме Речника и његовом значају за архивистику, лексикографију и културу.

 

Додела награде Ђурђа И. Јелинића Речнику за архивисте

Приручни вишејезични речник за архивисте. Речник за обраду старе архивске грађе на латинском, немачком и мађарском језику која се чува у архивима у АП Војводини је у децембру 2012. године добио награду Задужбине „Ђурђа, Данице и Јованке Јеленић“. Ову престижну награду Ђурђа И. Јеленића, управника Државне архиве од 1929. до 1938, Задужбина додељује за најбољи научни рад из области архивистике и историографије, објављен током једне године, писан претежно на основу архивске грађе која се чува у архивима у Србији. Добитници за 2012, су приређивачи Речника у издању ДАРВ-а.

 

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

Друштво архивских радника Војводине је и 2013. наставило своју издавачку делатност и издало следећа издања:

1. Електронска документа, Приручник за архивисте, превод са енглеског језика, Нови Сад, 2013.

8. Архивски анали, број 7, Нови Сад, 2013.

ДОДЕЛА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

На Свечаној седници скупштине Друштва архивских радника Војводине, одржаној 24. јуна 2012. године награду Др Димитрије Кириловић је добила Нада Борош, архивски саветник и директор Историјског архива Зрењанин, а признање Милан Ђуканов, истакнути архивиста Историјског архива Зрењанин у пензији.

 

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

   В.д. председника Друштва архивских радника Војводине је присуствовао Међународној конференцији архивиста Босне и Херцеговине, Хрватске и Словеније, коју су организовали Архивистичко удружење Босне и Херцеговине, Хрватско архивистичко друштво и Архивско друштво Словеније, одржаној у Бихаћу 10. и 11. маја 2012. године. На конференције су разматране следеће теме:

1. Сукцесија архивске грађе бивше Југославије;

2. Менаџмент и маркетинг у архивским институцијама.

Представник Друштва и члан Председништва ДАРВ-а Иштван Фодор је присуствовао Годишњем конгресу Друштва мађарских архивиста одржаном од 18. до 20. јуна 2013. године у Сегедину.

Поводом обележавања 60-годишњице организоване архивске делатности у Републици Српској, Архив Републике Српске је поводом обележавања 60 година постојања и рада, на свечаној академији одржаној 19. априла 2013. године уручио Архиву Војводине и Друштву архивских радника Војводине Захвалнице – за сарадњу на очувању и заштити архивске грађе и историјског памћења.

Захвалнице је примио Бранимир Андрић, директор Архива Војводине, који се захвалио у име Архива и Друштва.

 

ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

Због уласка Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад у стечај Друштво је морало да отвори нови текући рачун у Банци Поштанској штедионици а.д. Београд. Друштво је, у складу са чланом 9. Закона о буџетском систему (Сл. гласник РС, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12) отворило посебан наменски рачун за пренос буџетских средстава код Управе за трезор. Такође, код Ерсте банке а.д. Нови Сад отворен је девизни рачун

 

Љубица Будаћ

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ДРУШТВА АРХИВСКИХ РАДНИКА ВОЈВОДИНЕ
ЗА ПЕРИОД 2009–2012.

 

ПРЕДСЕДНИШТВО ДРУШТВА АРХИВСКИХ РАДНИКА ВОЈВОДИНЕ

            Изборна Скупштина Друштва архивских радника Војводине одржана је 27. марта 2009. године у Сенти, и тада је изабрано ново Председништво и именована Љубица Будаћ из Архива Војводине за председницу Друштва. Председништво је одржавало редовне годишње седнице. Настојали смо, да се по могућности, седнице одржавају осим у Архиву Војводине и у другим архивима у АП Војводини. Председништво је у овом периоду поред редовних програмских активности обавило и следеће послове: усвојило Предлог о установљењу награде и признања Др Димитрије Кириловић и формирало Комисију за доделу награде и признања; донело Правилник о додели награде и признања; именовало Уредништво за израду Приручног вишејезичног речника за архивисте; формирало Редакцију за израду Приручног вишејезичног речника за архивисте; донело Одлуку о изради меморандума и сајта Друштва; радило на организацији два међународна саветовања, стручних радионица и скупова, а нарочито смо улагали труд у вези са међународном сарадњом, као и другим програмским и стручним активностима Друштва.

 

СТРУЧНИ СКУПОВИ

Саветовања

            Друштво архивских радника Војводине је у периоду 2010–2012. године организовало два међународна архивска саветовања.

1. Друго, Међународно архивско саветовање, од обнављања рада Друштва 2004. године, одржано је у Новом Саду 17–18. децембра 2009. године. Теме овог саветовања су биле:

 

  • Историјска белешка између помоћног информативног средства и научноистраживачког рада;
  • Електронски архиви – питања и изазови

            Организатори Саветовања су били Друштво архивских радника Војводине и Архив Војводине, који је обезбедио већи део финансијских средстава. Део материјалних средства донирао је и Историјски архив Сента. Саветовање је отворила Маја Седларевић, потпредседница Скупштине Аутономне Покрајине Војводине. Саветовање је пратио и Милан Мицић, помоћник Покрајинског секретара за културно наслеђе и јавне збирке. Скупу су на позив Друштва присуствовали председници друштава архивиста Србије, Мађарске, Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, Друштва архивских запосленика Тузланског кантона и директор Државног архива Црне Горе. Током два дана Саветовања излагало је укупно 28 колега учесника. У вези са првом темом било је 15 излагача из архива у Војводини, Архива Југославије, Историјског архива Ужица, Архива Тузланског кантона, Архива Бач-Кишкун жупаније у Кечкемету. Другог дана Саветовања, поред ученика из Војводине, радове су излагале колеге из Историјског архива Београда, Хрватског Државног архива, Архива главног Града Будимпеште, Покрајинског архива Копер. Поред ових, учесници саветовања су били излагачи по позиву, и то: проф. др Владан Гавриловић и мр Тибор Пал, Филозофски факултет, Одсек за историју у Новом Саду; Азем Кожар, Филозофски факултет Тузла; Младен Вујовић, Музеј Николе Тесле; др Мирјана Брковић, Универзитет у Новом Саду, Централна библиотека; Милан Парошки, Влада АП Војводине; доц. др Петер Павел Класинц, Међународни институт за архивске науке Трст/Марибор и Јован Поповић, правник и публициста.

            Ово дводневно Међународно саветовање пратили су новинари који су објавили прилоге о овом стручном скупу. Телевизија Нови Сад је у својим информативним емисијама, али и у другим дневним емисијама објавила прилог о потписивању Протокола о сарадњи Друштва архивских радника Војводине са архивистичким удружењима из Босне и Херцеговине. Организацијом саветовања, успостављен је континуитет у организацији већих стручних скупова на међународном нивоу. Према мишљењу учесника, гостију, архивиста из земље и иностранства, саветовање је у потпуности остварило постављене стручне циљеве. Уједно, омогућило је да искусне и младе колеге размене проблеме и искуства у раду и ступе у контакт са еминентним предавачима из земље и иностранства.

2. У Зрењанину је 19–20. септембра 2011. године организовано Међународно архивско саветовање са следећим темама:

  • Архиви и јавност у савременом друштву
  • Сређивање фондова из области управе и јавних служби

            Домаћин саветовања је био Историјски архив Зрењанин, који је обезбедио већи део финансијских средстава. Део материјалних средства донирали су Архив Војводине и Историјски архив Сента. Саветовање је отворио градоначелник Зрењанина, др Милета Михајлов. Скупу су на позив Друштва присуствовали председници: Архивског друштва Србије, Друштва мађарских архивиста, Архивистичког удружења у Федерацији Босни и Херцеговини, Архивског удружење Босне и Херцеговине, Удружење архивских радника Републике Српске, Друштва архивских запосленика Тузланског кантона, као и директори Државног архива Црне Горе и Међународног института за архивске науке Трст/Марибор. Током два дана Саветовања излагало је укупно 29 колега учесника. У вези са првом темом било је 18 излагача из архива у Војводини, Архива Србије, Историјског архива Београда, Архива Југославије, Историјског архива Пожаревац, Историјског архива Шумадије, Крагујевац, Музеја Николе Тесле, Музеја града Новог Сада и Међународног института за архивске науке Трст/Марибор. Другог дана Саветовања, поред ученика из Војводине, радове су излагале колеге из Историјског архива Ужице и Историјског архива Пожаревац. По завршетку првог радног дана скупа, организовано је представљање две књиге. О књизи Ласла Сегија, Студенти са данашње територије Војводине на европским универзитетима 1338–1919. говорио је директор Архива Војводине, Стеван Рајчевић, у име издавача и аутор Ласло Сеги. О другој књизи, Приручник за сређивање старије архивске грађе говорила је председница Друштва архивских радникa Војводине, Љубица Будаћ, у име издавача и један од аутора мр Дејан Јакшић.

            Саветовање су пратили електронски и писани медији, који су у својим извештајима истакли значај архива као установа заштите и рад Друштва архивских радника Војводине на промовисању архивске струке. Према мишљењу учесника, гостију, архивиста из земље и иностранства, Саветовање је у потпуности остварило постављене стручне циљеве.      

Радионице

           Друштво архивских радника Војводине је у периоду 2009–2012. године организовало три стручне радионице.

1. Стручна радионица на тему: Проблеми сређивања и коришћења архивских фондова чија је грађа настала до 1918. године у архивима у Војводини, одржана је 12. маја 2010. године у Историјском архиву у Панчеву. У току Радионице, презентовани су стручни радови: мр Дејан Јакшић, Ревизија, додатно сређивање и обрада старије архивске грађе; Јован Валрабенштајн, Практична искуства у изради аналитичких инвентара у односу на степен сређености и сачуваности архивске грађе; Елза Хеш, Пример сређивања старије архивске грађе фонда из Историјског архива у Панчеву и Верица Филиповић, Обрада архивске грађе и израда сумарног и аналитичког инвентара у односу на степен сређености и сачуваност архивске грађе. Задатак учесника Радионице је био да заједно дефинишу проблеме и нормативе за сређивање и коришћење архивске грађе до 1918. године у архивима у Војводини. Радионица је била осмишљена као интерактиван процес, у коме су учесници кроз практичне примере из архивске грађе, радили на проналажењу решења заједничких проблема у раду. Циљ је био да се кроз међусобну размену искуства отвори питање утврђивања критеријума који би архивистима олакшали једнообразно сређивање старијих фондова, олакшали објављивање докумената као извора за историју данашње територије Војводине до 1918, као и доступност ове грађе корисницима у истраживачке и друге сврхе. Радионица је била изузетно добро посећена, а учесници су у целодневном заједничком раду дефинисали најчешће проблеме и разменили искуства у сређивању ове врсте грађе, и преиспитали старе нормативе за њено сређивање и обраду. Учесници Радионице су као закључак истакли потребу да се Друштво ангажује око израде вишејезичног речника који би помогао архивистима, посебно млађим колегама, приликом сређивања и обраде старије архивске грађе. Сходно закључцима Радионице, Председништво Друштва архивских радника Војводине је на својој седници одржаној 3. јуна 2010. године у Кикинди, донело Одлуку о именовању Уредништва за израду Приручног вишејезичног речника за архивисте, који је Друштво објавило 2012. године.

2. Радионица Друштва архивских радника Војводине, у организацији са Историјским архивом Кикинда и Историјским архивом у Панчеву, одржана је 13. маја 2011. године у просторијама Центра за стручно усавршавање у Кикинди. Тема Радионице је била Израда јединствене Листе категорија архивске грађе и регистратурског материјала са роковима чувања која се примењује у основним школама. Радионици су присуствовали архивски радници из свих архива на територији АП Војводине који се баве заштитом архивске грађе и регистратурског материјала ван архива, као и представници Друштва архивских радника Војводине. Радионица је организована због потребе да се расправља о унифицирању Листе категорија архивске грађе и регистратурског материјала са роковима чувања у васпитно-образовним установама, основним али и средњим школама на територији Покрајине, пошто се у овим установама примењују различите Листе категорија, што отежава комуникацију и сарадњу са надлежним општинским архивима. На Радионици су представници свих Архива са територије Војводине проследили благовремено копије најваљанијих важећих Листа категорија архивске грађе и рег. материјала са роковима чувања које се примењују у основним школама на њиховом подручју. На радионици је сачињен предлог Листе категорија архивске грађе и регистратурског материјала са роковима чувања, која ће се примењивати у основним школама на подручју Војводине и с Листом су се сагласили представници присутних архивиста из спољних служби. Усвојен је закључак, да је потребно израдити и предлог Листе која ће се примењивати у средњим школама и гимназијама.

3. Друштво архивских радника Војводине и Историјски архив Кикинда организовали су стручну Радионицу на тему Архиви у процесу стечајног поступка – питања и дилеме, која је одржана 25. маја 2012, у просторијама Центра за стручно усавршавање у Кикинди. Задатак радионице је био да сачини јединствено стручно гледиште које ће се примењивати од стране колега у поступцима стечаја у регистратурама на подручју Покрајине.

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

            Друштво архивских радника Војводине је упркос тешкој материјалној ситуацији имало богату и стручно значајну издавачку делатност. Посебно истичем рад на реализацији књиге Приручни вишејезични речник за архивисте као круне наше делатности у овом моменту, којом можемо да парирамо малобројним сличним пројектима у земљи и иностранству. У периоду 2009–2012, Друштво архивских радника Војводине је објавило следећа издања:

1. Зборника радова са саветовања Друштва архивских радника Војводине, Нови Сад, 17–18.

   децембра 2009, Нови Сад, 2010.

2. Зборник радова са саветовања Друштва архивских радника Војводине, Зрењанин, 19–20.

   септембар 2011, Нови Сад, 2012.

3. ISDIAH–Међународни стандард за описивање установа које поседују архивску грађу,

   Нови Сад, 2010.

4. ISDF–Међународни стандард за описивање функција, Нови Сад 2011.

5. Приручник за сређивање старије архивске грађе, Нови Сад–Панчево, 2011.

6. Приручни вишејезични речник за архивисте. Речник за обраду архивске грађе на

   латинском, немачком и мађарском језику која се чува у АП Војводини.

7. Водич кроз архиве у Војводини, Нови Сад, 2012.

8. Архивски анали, број 6, Нови Сад, 2011.

ДОДЕЛА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

            Скупштина Друштва је на предлог Председништва донела одлуку о установљењу награде и признања Др Димитрије Кириловић и усвојила Правилник о додели награде и признања. Председништво ДАРВ-а је на предлог актива архива, донело одлуку о формирању Комисије за доделу награде и признања Др Димитрије Кириловић, у саставу: Нада Борош, председник Комисије, Љиљана Дожић, заменик председника, Татјана Стеванчев, Миливој Спасојевић и Љубица Будаћ. Награда и признање су први пут додељени на Свечаној седници скупштине Друштва архивских радника Војводине, одржаној 24. јуна 2010. године уз успео уметнички програм и присуство великог броја гостију. Додела награде је била пропраћена и путем писаних и електронских медија. Добитници награде су били Стеван Рајчевић, Милорад Бешлин, постхумно, и Маринко Белош, а признање је добио Средоје Лалић, истакнути архивиста некада југословенске архивистике. Током 2011. године награду су добили Иштван Фодор и Бора Тртић а признање Јован Валрабенштајн.

 

САРАДЊА СА ДРУШТВОМ АРХИВИСТА СРБИЈЕ

            Представници архива у Војводини учествовали су у раду Скупштине и Извршног одбора Архивског друштва Србије. Друштво архивских радника Војводине имало је одличну сарадњу са Архивским друштвом Србије, посебно током мандата председника Друштва Мирча Мадића, када је и само Друштво ефикасније деловало и остваривало програмске задатке. Тако је на наш позив, једна седница Извршног одбора Друштва архивиста Србије одржана управо током саветовања ДАРВ-а у Новом Саду 2009. године. Такође, чланови Извршног одбора, као и колеге архивисти из целе земље одазивају се позиву Друштва на сарадњу и размену стручних искустава и знања, кроз учешће у саветовањима, радионицама.

 

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

            Друштво архивских радника Војводине је током 2010. године потписало следеће декларације и уговоре о сарадњи:

1. Декларација о сарадњи са земљама ширег дунавског басена потписана 25. августа 2010. године у Дебрецину (Мађарска) између Друштва мађарских архивиста и: Друштва архивских радника Војводине, Друштва архивиста Србије, као и архивских удружења из Мађарске, Хрватске, Пољске, Словачке, Чешке, Украјине и Румуније.

2. Уговор о сарадњи потписан 16. децембра 2009. године у Архиву Војводине између Друштва архивских радника Војводине и Архивистичког удружења/удруге Босне и Херцеговине, Архивистичког удружења Федерације Босне и Херцеговине и Друштва архивских запосленика Тузланског кантона.

3. Декларација о сарадњи потписана 9. септембра 2010. године у Оточцу (Словенија) између Друштва архивских радника Војводине, Архивског друштва Словеније, Хрватског архивистичког друштва и Архивистичког удружења Босне и Херцеговине.

4. Друштво архивских радника Војводине је 26. новембра 2010. године у Новом Саду потписало Уговор о сарадњи са Удружењем архивских радника Републике Српске.

 

 

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА


2009. година 


1. Шопрон, Мађарска, 16-19. август 2009.
Путујући састанак мађарских архивиста

2. Тузла, Босна и Херцеговина, 8-9. октобар 2009.
Међународно саветовање "Архивска пракса 09"


2008. година


1.Залаегерсег, Мађарска, 26-28. август 2008.
Конгрес друштва мађарских архивиста

2.Тузла, Босна и Херцеговина, 9-10. октобар 2008.
21. Саветовање  "Архивска пракса 08"

3.Трогир, Хрватска, 14-17. октобра 2008.
43 Саветовање Хрватског архивистичког друштва, тема: "Занимање-архивист"

4. Љубљана, Словенија, 3-14. новембра 2008.
Стручни конгрес о конзервацији књига и књижног повеза

5. Трст, Италија, 15-22. новембар 2008.
Јесења архивиситчка школа

6. Веспрем, Мађарска, 24-28. новембар 2008.
Размена искуства архивиста из Војводине и Јужне Словачке са архивистима жупанијског архива у Весприму


2007. година


1. Нови Сад , Архив Војводине, 25. април 2007.
Радионица, тема: "Дигитализација и организација дигиталних архива", Филозофски факултет Свеучилишта у Загребу, доц. др сц Хрвоје Станић и мр сц. Горан Злоди.

2. Њиређхази, Мађарска, 23-25. август 2007.
Радни конгрес мађарских архивиста

3. Велење, Словенија, 10-12. октобар 2007.
Међународно саветовање, тема: "Архивски депои"

4.Трст, Италија, 13-25. октобар. 2007.
Јесења архивистичка школа

5.Тузла, Босна и Херцеговина, 17-19. октобар 2007.
20. Међународно саветовање "Архивска пракса 07"

6. Сента, Србија, 20-23. новембар 2007.
Радионица, тема: "Сређивање фондова насталих до 1918. године"


2006. година 


1. Варшава, Пољска, 17-20. мај 2006.
7. Европска конференција архива "Архивист професија будућности у Европи"

2. Весприм, Мађарска, 27-30. август 2006.
Јубиларни путујући састанак Друштва мађарских архивиста 
-Фодор Иштван, председник ДАРВ-а одржао је предавање о архивима у Војводини 
-Започети разговори о сарадњи са представницима румунских и словачких архива 
-Потписан је Уговор о сарадњи ДАРВ-а и Друштва мађарских архивиста

3. Нови Сад, Архив Војводине, 14. септембра 2006.
Потписан уговор о сарадњи са архивима у окружењу

4. Карловац, Хрватска, 10-13. октобар 2006.
Саветовање хрватског архивистичког друштва

5. Сарајево, Босна и Херцеговина, 2-4. новембра 2006.
Први конгрес босанских архивиста

6. Нови Сад, Архив Војводине и Друштво архивских радникаВојводине, 7-8. децембар 2006.
Међународно саветовање архивиста, теме: „Сређивање архивских фондова из области правосуђа“ и "Правци развоја архивиситке и архивске службе"

7. Загреб, Хрватска, 21. децембар 2006.
Филозофски факултет Свеучилишта у Загребу, тема: "Дигитализација и организација дигиталних архива"


2005. година 


1. Егер, Мађарска, 22-24. август 2005.
Путујући конгрес мађарских архивиста

2. Сента, ИА Сента, 29. септембра 2005.
Изложба архивских докумената "Архиви у Војводини и Архиви Републике Мађарске"


2004. година 


1. Беч, Аустрија, 23-28.август 2004. 
15. Међународни конгрес о архивима


 

САВЕТОВАЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ДРУШТВА 
АРХИВСКИХ РАДНИКА ВОЈВОДИНЕ

 

2009.

На иницијативу Друштва архивских радника Војводине и Архива Војводине, у Новом Саду је 17 - 18. децембра 2009. године организовано друго саветовње архивских радника Војводине које је имало међународни карактер, од обнављања рада Друштва 2004. године.

Теме саветовања су биле:
- Историјска белешка између помоћног информативног средства и научноистраживачког рада; 
- Електронски архиви - питања и изазови
Саветовање је отворила Маја Седларевић, подпредседница Скупштине Аутономне Покрајине Војводине. Саветовање је пратио и Милан Мицић, помоћник Покрајинског секретара за културно наслеђе и јавне збирке.

Опширније...