ИСТОРИЈАТ

Друштво архивских радника Војводине основано је у Сремским Карловцима, на Скупштини одржаној 3. новембра 1962,  као Пододбор Друштва архивиста Србије за Војводину.

На Скупштини одржаној у Белој Цркви 23. октобра 1970,  донета је одлука о издвајању Пододбора из Друштва архивиста Србије и конституисању у Друштво архивских радника Војводине, које од тада самостално делује на територији САП Војводине.

Друштво архивских радника Војводине је престало са радом 1992,  да би обновило рад 2004, када је на иницијативу Колегијума директора архива у Војводини, 28. децембра 2004,  одржана Изборна скупштина ДАРВ-а и усвојен Статут Друштва. Након избора органа, почео је рад Друштва, тако да су, између осталог, конституисани активи у свим архивима на територији Војводине.

Чланови Друштва архивских радника Војводине су архивски радници из: Архива Војводине, Историјског архива града Новог Сада, Историјског архива Срема у Сремској Митровици, Историјског архива Суботице, Историјског архива Сенте, Историјског архива Кикинде, Историјског архива Панчева, Историјског архива Зрењанина и Историјског архива Сомбора.