Саветовање 19-20. септембар 2011.

Регистрација учесника

Саветовање 19-20. септембар 2011.

Учесници саветовања

Саветовање 19-20. септембар 2011.

Милета Михајлов, градоначелник Зрењањина, отвара саветовање

Саветовање 19-20. септембар 2011.

Радно председништво саветовања

Саветовање 19-20. септембар 2011.

Групна фотографија учесника саветовања