Маја Седларевић, отвара саветовање

Маја Седларевић, подпредседница Скупштине АП Војводине - отвара саветовање

Учесници саветовања

Учесници саветовања

Помоћница директора Архива Војводине

Милена Поповић-Субић, помоћница директора Архива Војводине

Председник Друштва архивиста Србије

Милча Мадић, председник Друштва архивиста Србије

Ћеквишка Арпад и Иштван Фодор

Ћеквишка Арпад, Друштво мађарских архивиста и Иштван Фодор, Историјски архив Сента

Сејдалија Гушић

Сејдалија Гушић, председник Архивистичког удружења Босне и Херцеговине

Стеван Радуновић

Стеван Радуновић, директор Државног архива Црне Горе

Душан Вржина и Љубица Будаћ

Душан Вржина и Љубица Будаћ

Стеван Рајчевић

Стеван Рајчевић, директор Архива Војводине

Учесници саветовања

Учесници саветовања

Средоје Лалић

Средоје Лалић, поздравља скуп